top of page

Acerca de

Afbeelding van WhatsApp op 2023-02-20 om 13.53_edited.jpg

Brotherhood Rising

We're together in this

Vaak wordt ons mannen gezegd van, stel je niet aan, niet zeuren, schouders eronder, en door...! Nou is discipline een belangrijke eigenschap bij het voor elkaar krijgen van de meer materiële zaken in het leven, is de mindset van niet voelen maar wel doorgaan hartstikke slopend voor onze relaties en emoties.

 

En dan hebben veel van ons mannen eigenlijk nooit een degelijk voorbeeld gehad van hoe we goed om kunnen gaan met emoties. Veel van onze vaders deden echt wel hun best, maar moesten tegelijkertijd dealen met hun eigen beperkingen en uitdagingen.

 

In het mannenwerk komen wij mannen samen. We openen en uiten onszelf. In het zien van anderen die worstelen met hun problemen, zien we dat we niet alleen zijn met die van onszelf. We kunnen schuld en schaamte achter ons gaan laten door licht te schijnen op datgene wat we in het donker proberen weg te stoppen. We kunnen elkaar steunen en elkaar aanmoedigen om op te staan, samen in broederschap.

Deze dag zullen we samenkomen en broederschap onder mannen scheppen. We verbinden, laten los, ontketenen, groeien en staan samen op!

Brotherhood Rising is een eendaags evenement over kracht, verbinding, expressie en broederschap. 

WANNEER?

Zondag 24 September

WAAR?

Wageningen

INVESTERING

€55

Many of us men are told just to suck it up, don't whine, put our shoulders under it and gotta move on with life. While this aspect of discipline can be useful in managing the material part of life, this mindset can be absolutely devastating in the relational and emotional part of it.

Many of us men did not have a proper example of how to deal with the emotions in our lives. Many of our fathers tried the best they could, but they were facing their own challenges as well.

In men's work, we men come together. We will open up and express ourselves. In seeing others trying to deal with their stuff, we can see that we are not alone with our struggles. We can surpass shame and guilt by casting light on what we've tried to hide in the darkness. We can support one another, encourage one another to take responsibility and rise op in brotherhood together.

This day we meet and create brotherhood among men. We connect, we release, we unleash, we grow and we rise together!

Brotherhood Rising is a one-day event to meet other men, to get a taste of men's work and brotherhood.

WHEN?

Sunday, September 24th

WHERE?

Wageningen

INVESTMENT

€55

Anker 1
bottom of page